Alla inlägg av Mats Hallgren

Faktura nr 2 utskickad

Vi har skickat ut fakturor för perioden juli-september 2018 med förfallodag 1/7.  Inom kort kommer vi även skicka ut en faktura på enbart medlemsavgiften för 2018 på 300kr (beslut från årsmötet)

Vi uppmanar er som valt faktura via e-post att kontrollera att den inte hamnat i skräpposten, avsändare är Anna Lejon med rubriken ”Skepplanda Fiberförening ek för – Faktura”.

VIKTIGT:
Endast fakturanummer (12 siffror) får anges i fältet “meddelande till betalningsmottagaren”. All annan information omöjliggör inläsningen av betalningen.

Klicka på bilden nedan för detaljerad information!

 

Styrelsen

Påminnelse om fakturabetalning!

Vid genomgång av alla inbetalningar, för fakturorna som skickades ut i februari med förfallodag 28/3, saknar vi inbetalningar från ett antal medlemmar. Dessa kommer nu få pappersfaktura hemskickade. Vi uppmanar alla som inte betalat att titta extra i er brevlåda de närmaste dagarna.
Vi ber också alla medlemmar att påminna varandra om detta.

 

 Vid utebliven betalning skickas en faktura med lagstadgad påminnelseavgift, f.n. 60 kronor. Uteblir betalning överlämnas ärendet till inkasso och anslutningen stängs av. Inga tjänster fungerar vid avstängd anslutning. För att anslutningen ska återaktiveras krävs att samtliga fakturerade kostnader samt en öppningsavgift för stängd anslutning, f.n. 2000 kronor, är bokförda på föreningens konto. Anslutningen öppnas senast fem arbetsdagar från att föreningen mottagit full betalning enligt ovan.

 

Fakturorna skickades ut i slutet av februari (se nyheten om det)som
  • pappersfaktura till dem som valt det alternativet
  • via e-post till dem som valt det alternativet (avsändare från vår köpta redovisningstjänst). Vissa har hittat dem i skräppost filtret. Rubriken börjat med ” Skepplanda Fiberförening ek för – Faktura”.
Till er som nu kommer få pappersfaktura men valt faktura via e-post. Fyll i detta mail med er information (skicka e-post) detta så att vi har rätt information för framtida utskick.

 

/Styrelsen

Årsmöte

Välkomna till 2018 föreningsstämma för Skepplanda fiberförening.
17 April kl 19:00 i Skepplanda bygdegård

Dagordning finner ni här (länk till dagordning) 

Ärenden enl. stadgarna (länk till gällande stadgar).
Ärende utöver stadgarna är:

  • Antagande av nya stadgar, styrelsen förslag finner ni här (länk till förslag på nya stadgar).
    Anledning till stadgeändring är nya regler i lagen om ekonomiska föreningar.

Kom i tid så vi kan bocka av er i medlemslistan/röstlängden, företräder ni medlem som ombud medtag skriftlig fullmakt.

Alla medlemmar/ombud hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen

Byte av skruvar!

Med start på måndag vecka 11 (12 mars) kommer våran entreprenör besöka SAMTLIGA fastigheter. Arbetet innebär att skruvar i uteboxen kommer bytas ut mot rostfria skruvar. Det är många arbetslag som kommer göra arbetet oanmält. Bilarna kommer märkta med Elkraftteamet Väst logga 

Vänligen låt vår entreprenör utföra detta arbete.

Meddela gärna dina grannar och vänner inom vårat fiberområde om att detta kommer ske.

med vänliga hälsningar
Styrelsen

Första faktureringen!

Vi har idag skickat ut fakturor för perioden 1/3 till 30/6 med förfallodag 28/3. Första fakturan omfattar alltså 4 månader, detta för att vi skall komma i fas med kvartalsvis fakturering längre fram. Vi uppmanar er som valt faktura via e-post att kontrollera att den inte hamnat i skräpposten.
Nästa faktura kommer att skickas i slutet av maj med förfallodag 30/6 och omfattar då 3 månaders period som kommer att gälla framöver..
Betala i tid, all extra administration som kan undvikas tjänar vi alla som medlemmar på.
Det har smugit sig in ett fel i vår faktura som skickas via e-post. Vissa saknar uppgift om bankgiro. Fakturan skall betalas:
Bankgiro 567-5830

VIKTIGT:
Ange endast fakturanummer i fältet för “Meddelande till betalningsmottagaren” vid betalning. Se bilden, exempel på inbetalning av gruppavtal (Gul markerad text måste ändras för varje faktura)

 

All annan information försvårar eller förhindrar inläsningen i affärssystemet.
Styrelsen

Aktivering av gruppavtal i samtliga områden (även Skönningared)

Ni som har valt gruppavtalet kan från och med idag förhandsbeställa/aktivera era tjänster

När leverantören av fiberanslutning meddelar Telia att leveransen är klar, kommer Telia att aktivera de tjänster du beställt. Aktiveringen tar mellan 2-5 arbetsdagar, och du ser på mitt-telia under rubriken ”ärenden” vilket datum vi beräknar för leveransen.

Du aktiverar dina tjänster genom att gå in på telia.se/aktivera, eller kontakta Telia på 90 200.

Snart ingår allt det här i ditt boende
· Telia Bredband 250/100 Mbit/s
· Tv från Telia med tv-paket Lagom
· Telia Bredbandstelefoni med prisavtal Mini
· Play+ Lagom

Ha CPE´n påslagen hela tiden

Meddelande till ALLA medlemmar som har en monterad CPE, den enhet med blå power-LED.

 

För att säkerställa att nätet är driftsatt korrekt ombeds alla att ha denna påslagen hela tiden, d.v.s inte stänga av då man reser bort eller dylikt. Detta för att vår kommunikationsoperatör skall kunna nå CPE:n fjärrmässigt för att kunna läsa ut MAC-adressen på den.

Styrelsen

ANSKAFFNING AV TV-BOX FÖR FLERA TV-MOTTAGARE I HUSHÅLLET

I den utrustning som Telia tillhandahåller för de i Skepplanda Fiberförening, som valt Telia gruppavtal, ingår bland annat TV-box för en (1) TV-mottagare.

Styrelsen har haft förhandling med Telia för att få bra pris på inköp av utrustning för flera TV-boxar. Tyvärr har vi inte lyckats få bättre erbjudande än vad Telia ger till alla kunder.
Vi rekommenderar de som behöver fler TV-boxar att köpa direkt från Telia. Det kan man göra i en Teliaaffär, via telia.se på nätet eller ringa Telia på telefonnummer 90200.
Viktigt att tänka på är att varje extra TV-box behöver en unik kod (5 koder ingår i gruppavtalet). Används samma kod på flera TV-boxar loggar dem ut varandra och endast en kan titta på TV åt gången. Koder beställer man hos Telia via 90200 eller via  Telias hemsida (länk). Tjänsten kallas tvillingabonnemang.

 

Hälsningar
Styrelsen för Skepplanda Fiberförening.

Utdelningstillfälle nr 3 av Teliapaket

Entreprenaden i alla områden kommer bli klara inom närmaste veckorna. Vi har nu utdelningstillfälle nr 3 (slutgiltiga) och nu är ALLA VÄLKOMNA som har valt Teliapaketet.

OBS! Vi är fortfarande under testfas så delar av abonnemanget kommer inte fungera som det kommer göra senare när vi väl godkänt nätet. Alla som har valt Telia gruppavtalet kan kunna göra en föraktivering av abonnemanget via telia.se/aktivera, eller via telefon 90 200. Vi återkommer med datum när nätet är godkänt senare.

Hur paketet ser ut och exempel på en installation ser ni här (länk)

Här har Telia en bra guide hur man kan placera sin utrustning mm för att få bäst täckningen hemma. (länk till Wifi guiden)

De som valt Öppen fiber (Zmarket.se) omfattas självklart inte av denna utlämning då de får erforderliga boxar av vilket slag det må vara från den tjänsteleverantör de väljer och får hantera detta själva. Dock gäller samma information om driftsättning även er.
Ni som valt vilande fiber eller inte lyckades fylla i abonnemangsformuläret i oktober behöver inte heller besöka bygdegården. Ni kommer under januari kunna välja vilken typ av abonnemang precis som dem andra gjorde i oktober. Mer information om detta kommer senare.

Notera att extra TV-boxar inte hanteras i detta utlämnande, det var bara en intresseanmälan för dessa som gjordes i webb-formuläret. Extra TV-box kan köpas via Telias webshop eller i butik.

Ta med till utdelningen/att tänka på:
Har en färdig fiberinstallation
Gilltig legitimation på den som skrev på abonnemangsavtalet! (vi går på namn & personnummer i den pdf-fil som ni skrev ut och skickade in) Kommer du som ombud ta då även med legitimationen för den som skrev på avtalet!
Komma ihåg FASTIGHETSBETECKNINGEN! (Det är stommen i våra register)
• Ev något att bära dessa tre lådor + instruktionsmaterial

När och var:

18 Januari kl 18:00-21:00 i Skepplanda Bygdegård

Varmt välkomna
Styrelsen och alla områdesansvariga
www.skepplandafiber.se

PS. För att underlätta för dem som sköter utdelningen (läs minimera städningen) kommer alla som besöker oss få bära blåa skoskydd. Ds