Förtydligande om tomtschakt

Vi har uppdaterat texten angående tomtpaket från entreprenören. Den nya texten är i fetstil nedan och finns även i tomtanslutningsinstruktioner.

  1. Tomtpaket

Fiberentreprenören erbjuder ett komplett tomtpaket där 1, 2 och 3 samt håltagning/vp rör är inkluderat. Om du önskar detta paket skall du informera din områdesansvarig i god tid.

Paketet som består av grävning, slangdragning och grovåterställning (grovåterställning innebär att man inte sår gräs, lägger tillbaka trädgårdsplattor osv, endast återfyllning) kostar 3.375 kr inkl. moms. Har du rätt till ROT-avdrag kan du utnyttja det.
Summan blir då
2.363 kr inkl. moms. Detta paket gäller för upp till 50 m, dock närmsta/lättaste vägen för entreprenören förhållandevis till stamnätet.
För ytterligare meter utöver närmsta/lättaste vägen (oavsett om sträckan blir kortare än 50 meter) blir kostnaden 187,50 kr/m inkl moms där du har rätt till ROT-avdrag på hela detta belopp.
Om rätt schaktdjup inte kan uppnås måste en skyddsslang förläggas till en extra kostnad av 15:-/m.