Frågor angående ekonomi och betalningar

Föreningen anlitar Anna Lejon för att sköta fakturering och redovisning.
Kassören ger henne anvisningar om vad som skall skickas ut. Frågor angående fakturor hänvisas till kassor@skepplandafiber.se .
Under inga omständigheter får man vända sig till Anna!
Styrelsen