Efteranslutning av nya fastigheter

Viktigt meddelande från styrelsen


Efteranslutning till fibernätet.

Styrelsen har mottagit ett antal intresseanmälningar, oftast via e-post. De intresserade ombeds nu fylla i ett web-formulär r kostnadsfri offert, web-formuläret är också ett sätt att säkerställa att vi inte missat någon. I samband med detta ger vi nu övriga som tidigare valt att inte ansluta sig en andra chans.

Arbetet med efteransluta fastigheter är en komplicerad process som innefattar projektering, schaktning, blåsning, svetsningar m.m. Vidare skall allt dokumenteras i diverse system och kartor. 

Detta sammantaget gör att det kommer att dröja innan vi kommer tillbaka till samma område igen, hur lång tid det dröjer är omöjligt att säga, men räkna med kanske minst ett år. Vi vill därför ta tillfället i akt att be alla att hjälpa till att sprida denna information till grannar och bekanta inom vårt verksamhetsområde som inte anslutit sig och därför kanske inte bevakar vår hemsida eller nås av denna information.

Kostnaden för efteranslutning blir från 29312 kronor, tillkommer gör ev. tomtgrävning och fördyrande åtgärder såsom fräsning i berg, extra skyddsslang m.m. Under vissa omständigheter kan även kostnad för ledningsrätt tillkomma. Detta gör att vi inte kan sätta kostnaden här utan måste återkomma med offert i varje enskilt fall. Föreningen förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning om bindande avtal upprättas.

 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen