Fakturaplan för 2018-2019

Styrelsen har tagit fram en fakturaplan för 2018 och 2019. Fakturering och betalning skall ske enligt denna plan.