Vi har valt kommunkationsoperatör

Styrelsen vill meddela att , ett företag i Teliakoncernen valts som vår kommunikationsoperatör (KO). Rollen KO har är bland annat att äga och ta hand om drift och underhåll av all aktiv utrustning som behövs för att vi skall få tjänsterna hem till oss. Det omfattar t.ex. switchar och reservkraft i nodhusen och mediaomvandlaren (CPE) som vi har hemma, i andra ändan av fibern.

Utöver detta har KO avtal med ett stort antal tjänsteleverantörer (TL) som levererar tjänster såsom bredband, TV och IP-telefoni.

Styrelsen gör bedömningen att vi fått till ett mycket bra avtal. Det är dock för komplext att här beskriva alla detaljer i detta.

Informationsmöten kommer därför att hållas där representanter är på plats för att svara på alla tänkbara frågor om val av tjänster, paketlösningar, extra TV-boxar m.m. Då vi tror att intresset är mycket stort och frågorna är många håller vi två informationsmöten i slutet av augusti. Preliminärt v.34 och v.35. för att ge så många som möjligt chans att ta del av denna information. Exakta besked kommer senare här på hemsidan och i Alekuriren.

Styrelsen