Betalningar av medlemsinsatser

Meddelande från styrelsen

Vi kan vid en genomgång av inkomna betalningar av medlemsinsatser notera att många valde alternativet att betala hela beloppet på en gång, vi tackar för detta då det påverkat föreningens likviditet positivt.

De som valt alternativet med tre delbetalningar måste komma ihåg förfallodagarna. Det saknas ett antal betalningar med förfallodag 30/5 (5 500 kronor). Vi uppmanar därför alla som är osäkra att titta i sina gjorda betalningar och kontrollera detta.

Har ni inte betalt måste detta göras omgående, lägg då gärna samtidigt in den sista inbetalningen med förfallodag 30/7 (5 500 kronor) som kommande, eller betala denna samtidigt! Ange endast ert medlemsnummer vid betalning, all annan information försvårar inläsningen.

Styrelsen