Datum för informationsmöten

Meddelande från styrelsen

Som tidigare utlovats kommer två informationsmöten att hållas där representanter är på plats för att svara på alla tänkbara frågor om val av tjänster, paketlösningar, extra TV-boxar m.m.

Datum är nu satta för dessa,
onsdag 23/8 kl.19 och
måndag 28/8 kl.19
i Skepplanda bygdegård.
Välj alltså det datum som passar er bäst.

Varmt välkomna.

Styrelsen