Grävning pågår under semesterperioden!

Meddelande från styrelsen

Byggnationen av vårt nät fortsätter med bra fart söderut genom våra delområden. Ett stort antal arbetslag arbetar parallellt och inget uppehåll görs under semesterperioden.

Detta medför att man absolut inte bör vänta med sin tomtgrävning om man gör denna själv. Det är förenat med extra kostnader om inte denna är klart i tid, vänligen notera detta.

Kontakta er områdesansvarige om ni behöver mer information, de har också slang och markeringsnät för avhämtning.

Styrelsen