Tomtanslutningsinstruktioner uppdaterade

Tomtanslutningsinstruktioner har uppdaterat med

  • mått på fiberboxen
  • text angående hur man skall gräva nära fasaden

Tyvärr har vi sett för många olika variantioner på hur grävningen har gjorts. Läs igenom och fråga områdesansvariga om råd vid tveksamheter