Alla områden är stängda!

Vi har nu kommit med grävning till de sista områdena. Därför har vi nu stängt alla områden så vi kan göra klart projekteringen och börja gräva det sista. Detta gäller även anmälan till om man vill köpa tomtgrävning av entreprenören. Så vi uppmanar alla som skall gräva själva att se till att ni är klara nu, vänta inte tills maskinerna står vid tomtgränsen…

Förtydligande: ni i områdena 15 & 16 som har redan beställt tomtgrävning kommer få grävt såsom beställt. Ni behöver alltså inte hämta material utan bara markera ev hinder där det skall grävas och plats där det ska borras.

Återigen uppmanar vi alla att se till att grävningen följer våra instruktioner (länk)! Vi får documentation på alla avvikelser där vi ser att det slarvas med hur slang ansluter till fasaden.

  1. Slangen skall ligga direkt mot fasaden hela vägen ned till marken. Vi har sett flertalet där slangen inte är nedgrävd sista biten utan hänger i luften ovanför rabatter eller marksten
  2. Under det borrade hålet ska inkommande slang vara 2 cm till vänster och lodrätt ned. Vi har tyvärr sett för många tolkningar hur långt 2 cm är i sidledes. Är det längre bort än 2 cm kommer vi få ett stopp och en fördyrning för hela projektet. Färdigmonterat ska det se ut som på bilden nedan.

Alla som nu vill bli medlemmar blir kommer i vad vi kallar “fas3”. Start för projektering och anläggningsarbeten för fas3 medlemmar kommer ske tidigast våren 2018.

Fas1 = medlem som varit med vid ansökan av bidraget.
Fas2 = medlem som tillkommit innan vi hunnit projektera klart aktuellt område under byggprojektet.
Fas3 = nya medlemmar efter projekteringen är klar.