Instruktioner över fiberpatchkabeln

Vi har nu publicerat instruktioner hur fiberpatchkabeln skall monteras.  Fiberpatchkablar finns att hämta hos områdesansvariga.

Läs guiden här:

Kabelinstallation