Frågor och svar

Formuläret angående abonnemangsval på hemsidan

Fråga: Jag har fyllt i mina val på hemsidan men har ingen skrivare så jag kan inte skriva ut mitt kvitto (pdf) jag fått som epost.
Svar: Man kan t.ex. vidarebefordra mejlet till någon anhörig som kan skriva ut.

Fråga: Jag har lagt det undertecknade kvittot på brevlådan men litar inte på postgången, vad händer om det kommer bort?
Svar: Vi skall försöka jämföra vår databas med inkomna kvitton och kontakta er om vi saknar kvittot innan vi skickar vidare till Telia i månadsskiftet okt/nov.

Fråga: Kan ni mejla mig formuläret för anslutningsval så jag kan fylla i med penna?
Svar: Nej, beställningsformuläret skapas i samband med att det fylls i. I vår databas genereras den pdf som kommer via mejl, den finns inte att skicka som icke ifylld.

Fråga: All text blir i stora bokstäver, kommer det att fungera med e-postadressen?
Svar: Ja, det spelar ingen roll.

Fråga: Jag kommer att byta e-postadress längre fram, och har angett att jag vill ha fakturan via mejl, hur gör jag?
Svar: Återkom med den nya till föreningen när det blir dags så byter vi i systemet, men det kommer ingen faktura under 2017, den första kommer troligen under januari 2018.

Förändring av abonnemang mm

Fråga: Jag kommer att sälja mitt hus om ett par år och valt Telia-paketet. Vad händer med routern och TV-boxen, skall jag lämna dom någonstans?
Svar: Nej, de tillhör fastigheten, de skall lämnas kvar till näste ägare som också övertar abonnemanget för resten av avtalsperioden. Detta måste du som säljare klargöra för köparen, be denne också kontakta oss för att överta medlemskapet i föreningen.

Fråga: Jag har valt gruppavtalet och vill ha mer sportkanaler, hur gör jag?
Svar: När nätet är igång kontaktar du Telia och beställer dessa och blir fakturerad separat för dessa.

Fråga: Jag känner en som har 500/500Mbit/s bredband, Är 250/100 tillräckligt?
Svar: 250/100Mbit/s som ingår är en mycket hög hastighet i jämförelse med ADSL de flesta har idag, c:a 20-50 gånger mer och kommer att räcka mycket långt. Men har man mycket speciella behov kan 1000/1000Mbit/s beställas med nuvarande hårdvara och bli fakturerad separat för denna tjänst.

Fråga: Jag har valt vilande fiber, varför måste jag betala nätavgift?
Svar: Fibern till de enskilda husen ingår i anläggningen (kablar, skåp, nodhus m.m.) Blir det en grävskada kommer även denna fiber att repareras även om den inte används aktivt, alla reparationer betalas solidariskt om vi inte hittar den skyldige. Vidare måste vi ta ut en peng för avskrivning av nätet.

Fråga: Vi skall stycka av en tomt och vill att det skall finnas fiber där också, hur gör jag?
Svar: Kontakta förening för offert.

Fråga: Jag har köpt en fastighet och det finns inget fiber, vad gör jag?
Svar: Kontakta förening för offert.