Medlem

I dagsläget är vi 780 medlemmar i föreningen.
Är du en av dem? Kika på kartan om du är med.

Föreningens stadgar finns här >>>

För medlemskap krävs att medlemsansökan och anslutningsavtal lämnas in, samt att medlemsavgiften är betald. Instruktion finns i dokumentet för medlemsansökan.

I fall där fibern kommer passera fastigheten för nå andra krävs att markupplåtelseavtal skrivs på.