Övergripande projekt plan

 1. Medlemsansökan
 2. Grov planering av fiberdragning
 3. Markavtal med markägare där fiber passerar
 4. Justering av kabeldragningar på karta och materialspecifikation
 5. Offertförfrågan
 6. Beslut om entreprenör/-er
 7. HERE
  Grävning av entreprenör
  Grävning av fastighetsägare på egen tomt

 8. Blåsning av fiber
 9. Ljussättning (start av  nätet)