INFORMATION

Styrelsen i Skepplanda Fiberförening arbetar på ideell bas. De flesta av oss har ett normalt arbete på dagarna. Arbetet med fiberföreningen tar mycket tid från andra fritidsaktiviteter.

Ett bekymmer vi har just nu är att ett stort antal medlemmar inte har betalat sina avgifter. En del av dessa ringer eller mailar till oss i styrelsen och även till vår administratör och är väldigt otrevliga efter att ha fått betalningspåminnelse.

Det är mycket otrevligt att bli bemött av arga medlemmar, med ibland okvädingsord, för att vi begär att de skall betala sina avgifter i tid. Avgifterna är i demokratisk ordning beslutade på årsstämma och måste naturligtvis betalas av samtliga medlemmar innan förfallodagen.

Vi vädjar till er alla att betala era avgifter till föreningen i rätt tid.

Styrelsen

Mycket viktig information ang obetalda fakturor

Vi har ett antal medlemmar som inte betalt sina fakturor för nätavgift och i förekommande fall Teliapaket.

Nu på förmiddagen (14/8) skickas en påminnelse ut till dessa.

Är inte betalningen bokförd på föreningens bankkonto senast torsdag 16/8 lämnas ärendet över till inkasso och fiberanslutningen kopplas ur fredag 17/8.

Vid återinkoppling tillkommer en kostnad på 2000 kronor, även denna skall vara bokförd på föreningens bankkonto innan inkoppling sker.

För er som är osäkra på om betalning gjorts, kontakta INTE föreningen. Kontrollera istället med er bank om ni angett rätt bankgironummer, fakturanummer och belopp.

Styrelsen

Uppdatering 14/8 kl 15.33:
Dessvärre har inte påminnelsen kommit iväg ännu pga strul med en ny e-postadress. Vi jobbar på det och påminnelsen kommer att skickas ut så fort som möjligt.

Uppdatering 15/8 kl 16.00:
Påminnelsefakturorna kom iväg under morgonen den 15/8.
Fakturafrågor tas med kassor@skepplandafiber.se och inte med Anna, Läs mer här (länk).

Obetalda fakturor med förfallodag 30/6

Vid en avstämning av betalningar med förfallodag 30/6 har vi hittat ett flertal som inte betalt. För att inte riskera att bli urkopplad och drabbas av 2000 kr i inkopplingsavgift ber vi alla kontrollera att fakturan verkligen är betald.

Styrelsen

Faktura nr 2 utskickad

Vi har skickat ut fakturor för perioden juli-september 2018 med förfallodag 1/7.  Inom kort kommer vi även skicka ut en faktura på enbart medlemsavgiften för 2018 på 300kr (beslut från årsmötet)

Vi uppmanar er som valt faktura via e-post att kontrollera att den inte hamnat i skräpposten, avsändare är Anna Lejon med rubriken ”Skepplanda Fiberförening ek för – Faktura”.

VIKTIGT:
Endast fakturanummer (12 siffror) får anges i fältet “meddelande till betalningsmottagaren”. All annan information omöjliggör inläsningen av betalningen.

Klicka på bilden nedan för detaljerad information!

 

Styrelsen

Påminnelse om fakturabetalning!

Vid genomgång av alla inbetalningar, för fakturorna som skickades ut i februari med förfallodag 28/3, saknar vi inbetalningar från ett antal medlemmar. Dessa kommer nu få pappersfaktura hemskickade. Vi uppmanar alla som inte betalat att titta extra i er brevlåda de närmaste dagarna.
Vi ber också alla medlemmar att påminna varandra om detta.

 

 Vid utebliven betalning skickas en faktura med lagstadgad påminnelseavgift, f.n. 60 kronor. Uteblir betalning överlämnas ärendet till inkasso och anslutningen stängs av. Inga tjänster fungerar vid avstängd anslutning. För att anslutningen ska återaktiveras krävs att samtliga fakturerade kostnader samt en öppningsavgift för stängd anslutning, f.n. 2000 kronor, är bokförda på föreningens konto. Anslutningen öppnas senast fem arbetsdagar från att föreningen mottagit full betalning enligt ovan.

 

Fakturorna skickades ut i slutet av februari (se nyheten om det)som
  • pappersfaktura till dem som valt det alternativet
  • via e-post till dem som valt det alternativet (avsändare från vår köpta redovisningstjänst). Vissa har hittat dem i skräppost filtret. Rubriken börjat med ” Skepplanda Fiberförening ek för – Faktura”.
Till er som nu kommer få pappersfaktura men valt faktura via e-post. Fyll i detta mail med er information (skicka e-post) detta så att vi har rätt information för framtida utskick.

 

/Styrelsen

Årsmöte

Välkomna till 2018 föreningsstämma för Skepplanda fiberförening.
17 April kl 19:00 i Skepplanda bygdegård

Dagordning finner ni här (länk till dagordning) 

Ärenden enl. stadgarna (länk till gällande stadgar).
Ärende utöver stadgarna är:

  • Antagande av nya stadgar, styrelsen förslag finner ni här (länk till förslag på nya stadgar).
    Anledning till stadgeändring är nya regler i lagen om ekonomiska föreningar.

Kom i tid så vi kan bocka av er i medlemslistan/röstlängden, företräder ni medlem som ombud medtag skriftlig fullmakt.

Alla medlemmar/ombud hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen

Byte av skruvar!

Med start på måndag vecka 11 (12 mars) kommer våran entreprenör besöka SAMTLIGA fastigheter. Arbetet innebär att skruvar i uteboxen kommer bytas ut mot rostfria skruvar. Det är många arbetslag som kommer göra arbetet oanmält. Bilarna kommer märkta med Elkraftteamet Väst logga 

Vänligen låt vår entreprenör utföra detta arbete.

Meddela gärna dina grannar och vänner inom vårat fiberområde om att detta kommer ske.

med vänliga hälsningar
Styrelsen

Första faktureringen!

Vi har idag skickat ut fakturor för perioden 1/3 till 30/6 med förfallodag 28/3. Första fakturan omfattar alltså 4 månader, detta för att vi skall komma i fas med kvartalsvis fakturering längre fram. Vi uppmanar er som valt faktura via e-post att kontrollera att den inte hamnat i skräpposten.
Nästa faktura kommer att skickas i slutet av maj med förfallodag 30/6 och omfattar då 3 månaders period som kommer att gälla framöver..
Betala i tid, all extra administration som kan undvikas tjänar vi alla som medlemmar på.
Det har smugit sig in ett fel i vår faktura som skickas via e-post. Vissa saknar uppgift om bankgiro. Fakturan skall betalas:
Bankgiro 567-5830

VIKTIGT:
Ange endast fakturanummer i fältet för “Meddelande till betalningsmottagaren” vid betalning. Se bilden, exempel på inbetalning av gruppavtal (Gul markerad text måste ändras för varje faktura)

 

All annan information försvårar eller förhindrar inläsningen i affärssystemet.
Styrelsen

Aktivering av gruppavtal i samtliga områden (även Skönningared)

Ni som har valt gruppavtalet kan från och med idag förhandsbeställa/aktivera era tjänster

När leverantören av fiberanslutning meddelar Telia att leveransen är klar, kommer Telia att aktivera de tjänster du beställt. Aktiveringen tar mellan 2-5 arbetsdagar, och du ser på mitt-telia under rubriken ”ärenden” vilket datum vi beräknar för leveransen.

Du aktiverar dina tjänster genom att gå in på telia.se/aktivera, eller kontakta Telia på 90 200.

Snart ingår allt det här i ditt boende
· Telia Bredband 250/100 Mbit/s
· Tv från Telia med tv-paket Lagom
· Telia Bredbandstelefoni med prisavtal Mini
· Play+ Lagom