Efteranslutning av nya fastigheter

Viktigt meddelande från styrelsen


Efteranslutning till fibernätet.

Styrelsen har mottagit ett antal intresseanmälningar, oftast via e-post. De intresserade ombeds nu fylla i ett web-formulär för kostnadsfri offert, web-formuläret är också ett sätt att säkerställa att vi inte missat någon. I samband med detta ger vi nu övriga som tidigare valt att inte ansluta sig en andra chans.

Arbetet med efteransluta fastigheter är en komplicerad process som innefattar projektering, schaktning, blåsning, svetsningar m.m. Vidare skall allt dokumenteras i diverse system och kartor. 

Detta sammantaget gör att det kommer att dröja innan vi kommer tillbaka till samma område igen, hur lång tid det dröjer är omöjligt att säga, men räkna med kanske minst ett år. Vi vill därför ta tillfället i akt att be alla att hjälpa till att sprida denna information till grannar och bekanta inom vårt verksamhetsområde som inte anslutit sig och därför kanske inte bevakar vår hemsida eller nås av denna information.

Kostnaden för efteranslutning blir från 29312 kronor, tillkommer gör ev. tomtgrävning och fördyrande åtgärder såsom fräsning i berg, extra skyddsslang m.m. Under vissa omständigheter kan även kostnad för ledningsrätt tillkomma. Detta gör att vi inte kan sätta kostnaden här utan måste återkomma med offert i varje enskilt fall. Föreningen förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning om bindande avtal upprättas.

 Här är länken till formuläret.

(länk till formuläret)

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

FAKTURA FÖR OKT-DEC

Hej medlemmar!

Idag den 29/8 gick det ut en ny faktura för oktober-december. Observera att den skall betalas inom 10 dagar, och förfallodag är den 8/9.

Vi ber er som inte fått fakturan att i första hand kontrollera skräppostmappen. Har ni bytt mailadress sedan förra fakturan och inte meddelat oss ber vi er att plocka upp fakturan i er gamla mail om det är möjligt, i annat fall kontakta föreningen på kassor@skepplandafiber.se.

Observera att nu skall OCR-nummer anges, och endast OCR-nummer. Inga andra anteckningar.

Hjälp till att sprida denna information så att alla medlemmar kan ta del av den.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Uppdatering/förtydligande (2018-08-30):

Orsaken till att vi måste ha 10 dagar till förfallodag är att föreningen måste betala tjänsteleverantören kvartalsvis i förskott. Föreningen måste således försäkra sig om att det finns täckning på kontot när fakturan från tjänsteleverantören skall betalas. Om det saknas likvida medel måste föreningen utnyttja bankkrediten vilket kommer generera högre kostnader för föreningen, som du, jag och vi tillsammans måste betala.

Vi ber om er förståelse.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Uppdatering/förtydligande (2018-09-11):

Vid en avstämning av inkomna betalningar kan det konstateras att ett betydande antal saknas. Detta för med sig bland annat nedanstående.

  1. Vi kan inte ägna tid och kraft att ansluta nya fastigheter till nätet, många väntar och har väntat länge. All styrelsens tid går åt att jaga in betalningar istället.
  2. Vi kommer att hamna i en likviditetskris där i förlängningen resultat är att vi kommer att få det svart i rutan och internet stängs ner, inte av föreningen utan av våra leverantörer av dessa tjänster som inte får betalt. Detta kommer att drabba även de som betalat i tid. Det är alltså mycket osolidariskt att inte betala, vi är en föreningen där vi alla är medlemmar och delägare och vi skall vara stolta över detta. Tyvärr anser ett större antal medlemmar tydligen att fakturan från föreningen är något som eventuellt måste betalas.
  3. Det är alltså upp till var och en att tänka igenom sitt agerande och attityd gentemot övriga medlemmar i föreningen. Vi i styrelsen känner ett visst missmod över den uppkomna situationen.

Vi kommer inom snart med en uppdatering här hur vi skall agera i framtiden vad gäller fakturering, om det inte hunnit bli svart i rutan innan dess.

Mvh

Styrelsen

INFORMATION

Styrelsen i Skepplanda Fiberförening arbetar på ideell bas. De flesta av oss har ett normalt arbete på dagarna. Arbetet med fiberföreningen tar mycket tid från andra fritidsaktiviteter.

Ett bekymmer vi har just nu är att ett stort antal medlemmar inte har betalat sina avgifter. En del av dessa ringer eller mailar till oss i styrelsen och även till vår administratör och är väldigt otrevliga efter att ha fått betalningspåminnelse.

Det är mycket otrevligt att bli bemött av arga medlemmar, med ibland okvädingsord, för att vi begär att de skall betala sina avgifter i tid. Avgifterna är i demokratisk ordning beslutade på årsstämma och måste naturligtvis betalas av samtliga medlemmar innan förfallodagen.

Vi vädjar till er alla att betala era avgifter till föreningen i rätt tid.

Styrelsen

Mycket viktig information ang obetalda fakturor

Vi har ett antal medlemmar som inte betalt sina fakturor för nätavgift och i förekommande fall Teliapaket.

Nu på förmiddagen (14/8) skickas en påminnelse ut till dessa.

Är inte betalningen bokförd på föreningens bankkonto senast torsdag 16/8 lämnas ärendet över till inkasso och fiberanslutningen kopplas ur fredag 17/8.

Vid återinkoppling tillkommer en kostnad på 2000 kronor, även denna skall vara bokförd på föreningens bankkonto innan inkoppling sker.

För er som är osäkra på om betalning gjorts, kontakta INTE föreningen. Kontrollera istället med er bank om ni angett rätt bankgironummer, fakturanummer och belopp.

Styrelsen

Uppdatering 14/8 kl 15.33:
Dessvärre har inte påminnelsen kommit iväg ännu pga strul med en ny e-postadress. Vi jobbar på det och påminnelsen kommer att skickas ut så fort som möjligt.

Uppdatering 15/8 kl 16.00:
Påminnelsefakturorna kom iväg under morgonen den 15/8.
Fakturafrågor tas med kassor@skepplandafiber.se och inte med Anna, Läs mer här (länk).

Faktura nr 2 utskickad

Vi har skickat ut fakturor för perioden juli-september 2018 med förfallodag 1/7.  Inom kort kommer vi även skicka ut en faktura på enbart medlemsavgiften för 2018 på 300kr (beslut från årsmötet)

Vi uppmanar er som valt faktura via e-post att kontrollera att den inte hamnat i skräpposten, avsändare är Anna Lejon med rubriken ”Skepplanda Fiberförening ek för – Faktura”.

VIKTIGT:
Endast fakturanummer (12 siffror) får anges i fältet “meddelande till betalningsmottagaren”. All annan information omöjliggör inläsningen av betalningen.

Klicka på bilden nedan för detaljerad information!

 

Styrelsen

Påminnelse om fakturabetalning!

Vid genomgång av alla inbetalningar, för fakturorna som skickades ut i februari med förfallodag 28/3, saknar vi inbetalningar från ett antal medlemmar. Dessa kommer nu få pappersfaktura hemskickade. Vi uppmanar alla som inte betalat att titta extra i er brevlåda de närmaste dagarna.
Vi ber också alla medlemmar att påminna varandra om detta.

 

 Vid utebliven betalning skickas en faktura med lagstadgad påminnelseavgift, f.n. 60 kronor. Uteblir betalning överlämnas ärendet till inkasso och anslutningen stängs av. Inga tjänster fungerar vid avstängd anslutning. För att anslutningen ska återaktiveras krävs att samtliga fakturerade kostnader samt en öppningsavgift för stängd anslutning, f.n. 2000 kronor, är bokförda på föreningens konto. Anslutningen öppnas senast fem arbetsdagar från att föreningen mottagit full betalning enligt ovan.

 

Fakturorna skickades ut i slutet av februari (se nyheten om det)som
  • pappersfaktura till dem som valt det alternativet
  • via e-post till dem som valt det alternativet (avsändare från vår köpta redovisningstjänst). Vissa har hittat dem i skräppost filtret. Rubriken börjat med ” Skepplanda Fiberförening ek för – Faktura”.
Till er som nu kommer få pappersfaktura men valt faktura via e-post. Fyll i detta mail med er information (skicka e-post) detta så att vi har rätt information för framtida utskick.

 

/Styrelsen

Årsmöte

Välkomna till 2018 föreningsstämma för Skepplanda fiberförening.
17 April kl 19:00 i Skepplanda bygdegård

Dagordning finner ni här (länk till dagordning) 

Ärenden enl. stadgarna (länk till gällande stadgar).
Ärende utöver stadgarna är:

  • Antagande av nya stadgar, styrelsen förslag finner ni här (länk till förslag på nya stadgar).
    Anledning till stadgeändring är nya regler i lagen om ekonomiska föreningar.

Kom i tid så vi kan bocka av er i medlemslistan/röstlängden, företräder ni medlem som ombud medtag skriftlig fullmakt.

Alla medlemmar/ombud hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen