Förtydligande om tomtschakt

Vi har uppdaterat texten angående tomtpaket från entreprenören. Den nya texten är i fetstil nedan och finns även i tomtanslutningsinstruktioner.

  1. Tomtpaket

Fiberentreprenören erbjuder ett komplett tomtpaket där 1, 2 och 3 samt håltagning/vp rör är inkluderat. Om du önskar detta paket skall du informera din områdesansvarig i god tid.

Paketet som består av grävning, slangdragning och grovåterställning (grovåterställning innebär att man inte sår gräs, lägger tillbaka trädgårdsplattor osv, endast återfyllning) kostar 3.375 kr inkl. moms. Har du rätt till ROT-avdrag kan du utnyttja det.
Summan blir då
2.363 kr inkl. moms. Detta paket gäller för upp till 50 m, dock närmsta/lättaste vägen för entreprenören förhållandevis till stamnätet.
För ytterligare meter utöver närmsta/lättaste vägen (oavsett om sträckan blir kortare än 50 meter) blir kostnaden 187,50 kr/m inkl moms där du har rätt till ROT-avdrag på hela detta belopp.
Om rätt schaktdjup inte kan uppnås måste en skyddsslang förläggas till en extra kostnad av 15:-/m.

Abonnemangsval + informationsmaterial

Hej alla medlemmar, nu är det dags att göra sitt anslutningsval, Telia-Paketet, Öppet nät eller Vilande fiber. Gå in på menyn till vänster Abonnemangsval  och fyll i webb-formuläret. När det är inskickat kommer det en kvittens till den e-postadress som angivits, i detta mejl finns mer information, kommer inte mejlet fram kan det ha hamnat i skräpposten, kolla där innan ni kontaktar föreningen.

Välj typ av abonnemang innan den 31/10. Görs inget aktivt val kommer anslutningen att betraktas som ”Vilande fiber” och nätavgift faktueras.

Vi har dessutom publicerat material från informationsmötena i Skepplanda byggdegård. Materialet hittar ni här (länk)

/Styrelsen

Installationer av mediaomvandlaren (CPE)

Redan nu på måndag (9 oktober) börjar Blanklink Networks installera CPE:er. Dem kommer installera 40 st om dagen och därför är arbetet planerat vecka 41-44. Blacklink Networks kommer ringer runt till er för att boka en tid för just din fastighet.

ALLA måste ha hämtat ut en fiberpatchkabel innan dem kommer och se till att det finns 230V ström där mediaomvandlaren skall monteras. Se instruktioner här (länk)

/Styrelsen

Alla områden är stängda!

Vi har nu kommit med grävning till de sista områdena. Därför har vi nu stängt alla områden så vi kan göra klart projekteringen och börja gräva det sista. Detta gäller även anmälan till om man vill köpa tomtgrävning av entreprenören. Så vi uppmanar alla som skall gräva själva att se till att ni är klara nu, vänta inte tills maskinerna står vid tomtgränsen…

Förtydligande: ni i områdena 15 & 16 som har redan beställt tomtgrävning kommer få grävt såsom beställt. Ni behöver alltså inte hämta material utan bara markera ev hinder där det skall grävas och plats där det ska borras.

Återigen uppmanar vi alla att se till att grävningen följer våra instruktioner (länk)! Vi får documentation på alla avvikelser där vi ser att det slarvas med hur slang ansluter till fasaden.

  1. Slangen skall ligga direkt mot fasaden hela vägen ned till marken. Vi har sett flertalet där slangen inte är nedgrävd sista biten utan hänger i luften ovanför rabatter eller marksten
  2. Under det borrade hålet ska inkommande slang vara 2 cm till vänster och lodrätt ned. Vi har tyvärr sett för många tolkningar hur långt 2 cm är i sidledes. Är det längre bort än 2 cm kommer vi få ett stopp och en fördyrning för hela projektet. Färdigmonterat ska det se ut som på bilden nedan.

Alla som nu vill bli medlemmar blir kommer i vad vi kallar ”fas3”. Start för projektering och anläggningsarbeten för fas3 medlemmar kommer ske tidigast våren 2018.

Fas1 = medlem som varit med vid ansökan av bidraget.
Fas2 = medlem som tillkommit innan vi hunnit projektera klart aktuellt område under byggprojektet.
Fas3 = nya medlemmar efter projekteringen är klar.

Dosorna på fasaden!

Mycket viktig information från styrelsen!

Fiberentreprenören som sätter dosorna (Onfield) har jättestora problem med att komma framåt pga slangar som inte är färdiggrävda fram till husvägg ännu,. När slangen inte ligger kloss an vägg så kan dom inte montera kabelskyddet och måste gräva vilket blir en extra kostnad. Ni som borrat hål genom väggen måste se till så att slangen kommer lodrätt under hålet. Är inte detta färdigt eller inte tillräckligt bra gjort så får vi en extra kostnad på förening som kommer att skickas till respektive fastighetsägare samt att det tar längre tid innan vi kan få igång nätet.

Fullständig information finns på hemsidan om hur man skall gräva fram slangen till husväggen.  Länk

 

Ni som skall klä om era hus eller på annat vis inte vill ha monterat dosan ännu har två alternativ,

  1. antingen får man vänta tills allt annat är färdigt
  2. eller så får man sätta den provisoriskt nu.

Bägge alternativen är förenat med en kostnad som var och en får stå för själva till entreprenören.

 

Hjälp även era grannar som kanske inte kan läsa på hemsidan hur man skall göra.  Vi gör alla detta med ideella krafter och behöver hjälpas åt alla då med, vi är nästan 750 st så det är omänskligt att lägga allt på enstaka personer, det minsta som alla måste göra är att hålla i ordning på sin egen anslutning iallafall.

Nu kör vi det sista med så vi går i mål så smidigt som möjligt, dela och gilla detta så mycket ni kan så vi får ut informationen

Mvh
Styrelsen samt områdesansvariga

Grävning pågår under semesterperioden!

Meddelande från styrelsen

Byggnationen av vårt nät fortsätter med bra fart söderut genom våra delområden. Ett stort antal arbetslag arbetar parallellt och inget uppehåll görs under semesterperioden.

Detta medför att man absolut inte bör vänta med sin tomtgrävning om man gör denna själv. Det är förenat med extra kostnader om inte denna är klart i tid, vänligen notera detta.

Kontakta er områdesansvarige om ni behöver mer information, de har också slang och markeringsnät för avhämtning.

Styrelsen

Datum för informationsmöten

Meddelande från styrelsen

Som tidigare utlovats kommer två informationsmöten att hållas där representanter är på plats för att svara på alla tänkbara frågor om val av tjänster, paketlösningar, extra TV-boxar m.m.

Datum är nu satta för dessa,
onsdag 23/8 kl.19 och
måndag 28/8 kl.19
i Skepplanda bygdegård.
Välj alltså det datum som passar er bäst.

Varmt välkomna.

Styrelsen

Betalningar av medlemsinsatser

Meddelande från styrelsen

Vi kan vid en genomgång av inkomna betalningar av medlemsinsatser notera att många valde alternativet att betala hela beloppet på en gång, vi tackar för detta då det påverkat föreningens likviditet positivt.

De som valt alternativet med tre delbetalningar måste komma ihåg förfallodagarna. Det saknas ett antal betalningar med förfallodag 30/5 (5 500 kronor). Vi uppmanar därför alla som är osäkra att titta i sina gjorda betalningar och kontrollera detta.

Har ni inte betalt måste detta göras omgående, lägg då gärna samtidigt in den sista inbetalningen med förfallodag 30/7 (5 500 kronor) som kommande, eller betala denna samtidigt! Ange endast ert medlemsnummer vid betalning, all annan information försvårar inläsningen.

Styrelsen