Styrelsen

Ordförande: Leif Andersson
leif.andersson@skepplandafiber.se

0708-338236

Sekreterare: Lennart Lindberg
lennart.lindberg@skepplandafiber.se

0303-338509

Kassör: Mikael Söderberg
kassor@skepplandafiber.se

0705-910326

Ledamot: Alex Corbett
alexander.corbett@skepplandafiber.se

0706-513566

Ledamot: Mikael Holmqvist
mikael.holmqvist@skepplandafiber.se

0705-649390

Suppleant (och webmaster): Andreas Durefors

andreas.durefors@skepplandafiber.se

Suppleant: Mikael Jingvik

mikael.jingvik@skepplandafiber.se

Vill Du hjälpa till??

Hör av Dig till någon i styrelsen!