Vi har valt kommunkationsoperatör

Styrelsen vill meddela att , ett företag i Teliakoncernen valts som vår kommunikationsoperatör (KO). Rollen KO har är bland annat att äga och ta hand om drift och underhåll av all aktiv utrustning som behövs för att vi skall få tjänsterna hem till oss. Det omfattar t.ex. switchar och reservkraft i nodhusen och mediaomvandlaren (CPE) som vi har hemma, i andra ändan av fibern.

Utöver detta har KO avtal med ett stort antal tjänsteleverantörer (TL) som levererar tjänster såsom bredband, TV och IP-telefoni.

Styrelsen gör bedömningen att vi fått till ett mycket bra avtal. Det är dock för komplext att här beskriva alla detaljer i detta.

Informationsmöten kommer därför att hållas där representanter är på plats för att svara på alla tänkbara frågor om val av tjänster, paketlösningar, extra TV-boxar m.m. Då vi tror att intresset är mycket stort och frågorna är många håller vi två informationsmöten i slutet av augusti. Preliminärt v.34 och v.35. för att ge så många som möjligt chans att ta del av denna information. Exakta besked kommer senare här på hemsidan och i Alekuriren.

Styrelsen 

Märk ut hinder

2017-05-31

Entreprenaden framskrider enligt tidplan. Det fungerar fantastiskt bra, vi blir väldigt bra bemötta av trevliga och hjälpsamma människor, fortsätt i denna andan så kommer detta att gå väldigt bra.Vi vill påminna om att ni som fastighetsägare/markägare märker ut hinder typ avlopp, dräneringar eller nåt annat som kan gå sönder när entreprenören kommer med sina maskiner med pinnar eller något annat som påvisar entreprenören om att här får man vara försiktig. Just nu så går det sönder en del rör som dom inte ser eller vet om och det stoppar entreprenaden lite.

Ifall någon undrar så sätts det ut en hel del andra pinnar också och det är Ale El och Telia som sätter ut dessa så att inte deras kablar skall grävas av. Gula och orangea är deras färg så hitta gärna på en annan färg på era, områdesansvariga har tillgång till rosa färg.

Behöver ni pinnar och färg så kontakta eran områdesansvarig som har lite extrapinnar om ni behöver. Jättebra jobbat av alla inblandade👏😀

Mvh Styrelsen och Entreprenör

Styrelsen informerar (2017-03-20)

Kartor, slang och grävning på egen tomt

Alla områdesansvariga har nu:

  • Uppdaterade kartor (inga kartor kommer att publiceras på hemsidan)
  • Slangar och söktråd, finns att hämta för dem som vill gräva själva
  • Dessutom har de områdesansvariga  listor för de som vill ha grävt på egen tomt

Ta kontakt med din områdesansvarig för mer information om just din installation. Ta gärna kontakt med områdesansvarig om ni kan hjälpa till med någonting.

Nya medlemmar

Under entreprenadens gång har vi fått in flera nya medlemmar. För att entreprenaden skall flyta på bra och inte fördyras stänger vi områden för ev nya medlemmar en vecka innan maskinerna kommer dit. Tidplan uppdateras under tiden.

Stängda områden

Grävningen pågår för fullt och vi har stängt område 1-5 (Verled/Mauritsberg – Gällsås/Skår Övre).

De som väljer att gräva själva måste vara klara med slangförläggning enligt instruktionerna innan entreprenören kommer dit. Se tomtanslutningsinstruktioner för mer info.

Betalning

Vi har fått in en hel del inbetalningar från medlemmar redan. Vissa har betalat hela beloppet och andra har betalat in den första av delfakturorna.

Vi påminner om att de som inte betalar den faktura som förfaller den 28 mars kommer betraktas som avgående medlem. Nya medlemmar har ej rätt till bidraget utan betalar hela kostnaden själva.

Ny medlem kontakta områdesansvariga.

Vid betalning ange ENDAST siffrorna för aktuellt medlemsnummer (fyra siffror) i OCR/meddelande fältet. All annan information försvårar vårt ekonomiarbete.

Kommunikationsoperatör

Vi har fått in anbud från flera olika kommunikations operatörer (KO). Vi är nu i process med kompletterande detaljfrågor och jämförelse av utbud mm. Vi återkommer med mer information senare i vår.

Ortsutvecklingsmöten i Hålanda och Skepplanda

Vi kommer att närvara på mötena i Hålanda (28 mars) och Skepplanda (20 april)

Meddelande om långa avtal

Vi vill informera om att driftsättning av nätet sker 4:e kvartalet 2017. Detta innebär att vi alla skall undvika att teckna nya och långa avtal med nuvarande leverantörer, konsumentköplagen tillåter ju 24 månader. Det är bättre att ligga kvar på tillsvidare-avtal som de flesta förmodligen redan gör för att undvika dubbla avtal längre tid än nödvändigt. Uppsägningstiden för tillsvidare-avtal är normalt tre månader plus resten av den månad uppsägningen sker. Styrelsen återkommer längre fram med mer information om datum då nätet driftsätts. Vi kommer också så snart det är möjligt att kalla till ett medlemsmöte för att informera om de erbjudanden förening håller på att upphandla och hur vi väljer bland dessa.
Styrelsen

GRÄVNING PÅBÖRJAD

Första spadtaget på denna entreprenad sker den 15 februari! Vi kommer börja gräva i norra delarna. Detta innebär inte att dem får fiber före alla andra eftersom alla får uppkoppling samtidigt.

Fastighetsägaren ansvarar själv för att gräva och förlägga en fiberslang på den egna tomten samt göra ett hål i husväggen för fibern.  Instruktioner för det finner ni här.  För område 1-4 har områdesansvariga slang och söktråd som kan hämtas.
I instruktionen finns även erbjudande från entreprenören om köpa grävning på egen tomt.

Pga den tidiga starten hinner inte kartorna bli klara, är klara vecka 10. Detta medför att i område 1 så kommer entreprenören att och områdesansvariga jobba samtidigt. Efter vecka 10 kan alla få information hur kabelstråken kommer gå exakt.
Mer information kommer fortlöpande…

Föreningsstämma 23 februari

Skepplanda fiberförening håller ordinarie föreningsstämma
torsdag den 23/2 kl 19 i Skepplanda Bygdegård.

Ärenden enl. stadgarna (länk till stadgarna). Efter stämman kommer Elkraftteamet Väst AB att berätta om byggnationen av vårt nät, tidplan m.m. De informerar även om praktiska detaljer som berör grävning på egen tomt och det erbjudande om fast pris för detta samt håltagning för de som är intresserade. Det blir en intressant kväll och alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

Avtal signerat!

Information från styrelsen

Vi kan nu meddela att vi upphandlat byggnationen av vårt fibernät! Arbetet kommer att utföras av Elkraftteamet Väst AB, ett företag baserat i Lilla Edets kommun. Byggstart är planerad till januari/februari och slutbesiktning beräknas ske i oktober 2017. Därefter sker driftsättningen under november av kommunikationsoperatören (KO).

Kommunikationsoperatören

KO skall upphandlas snarast och styrelsen återkommer under februari/mars med vilka lösningar som finns att välja mellan, t.ex. ”välja allt själv”, ”triple play” eller ”gruppavtal” och vad de olika lösningarna innehåller och kommer att kosta per månad.

Insatsen

Insatsen per medlem beräknas till 15-17 tusen kronor totalt. Vi sänder därför ut en faktura för att täcka de första kostnaderna. Beloppet är 5000kr. fördelat på insats 4900kr och medlemsavgift 100kr. Förfallodag för denna är preliminärt 31/3.
Fakturor kommer sedan att skickas allteftersom vi blir fakturerade av entreprenören. Styrelsen återkommer med mer detaljer senare i projektet.

Förfrågningsunderlag

Styrelsen vill meddela att förfrågningsunderlaget för att bygga vårt nät nu är publicerat på VISMA Opic. Det innebär att företag som är intresserade kan hämta ner detta och räkna på vad det kommer att kosta att bygga vårt fibernät och lämna offert. Deras svar skall vara lämnade senast 8/12. Styrelsen kommer därefter gå igenom alla inlämnade underlag.

Styrelsen

Alla som är med kontrollera kartan

Vi har nu passerat datum för anslutning till nätet till den kostnad som är lika för alla. Alla medlemmar uppmanas att kontrollera att markören på kartan är grön och utplacerad på rätt ställe. Hör gärna med era grannar så ingen missar detta. Anser någon att det föreligger någon oklarhet, kontakta föreningen OMGÅENDE. För eventuella efteranmälningar kommer det att utgå en anslutningsavgift utöver medlemsinsatsen. Denna avgifts storlek kommer att beräknas från fall till fall.