Meddelande från styrelsen angående faktura

I dagarna har föreningen skickat ut fakturan för perioden 2019-12-01 till 2020-02-29 den innehåller även medlemsavgiften för primära anslutningar för 2019, denna beslutades vara oförändrad 300 kronor på föreningsstämman. Tyvärr har det felaktigt påförts moms på beloppet. Vi kommer att korrigera det på nästkommande faktura. För att förenkla administrationen av detta förfarande ber vi alla betala in det belopp som står på utskickad faktura.
Vi ber om ursäkt för det inträffade.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.