Planerat avbrott

Planerat avbrott!

27:e Sept 09:00-12:00 ska Ale El göra vårt Nodhus (litet hus där vi har mycket aktiva utrustning) strömlöst.
Vi har back-up el (batterier) där men det är ganska troligt att efter 1,5-2 timmar tappar vi alla internet fram till 12:00

Bookmark the permalink.

Comments are closed.