Ägarbyte

Ägarbyte
Vid ägarbyte är det viktigt att föreningen kontaktas. Den nya ägaren skall fylla i en
medlemsansökan och skicka/mejla in till info@skepplandafiber.se
Använd dokumentet ” Medlemsansökan vid ägarbyte med eller utan gruppavtal”. Avser inte
den nya ägaren överta gruppavtalet, vänligen kontakta föreningen, gäller både säljare och
köpare.
Finns föreningens gruppavtal “Triple play” på fastigheten är det viktigt att säkerställa att
router och TV-box/fjärrkontroll inte åker med säljarens flyttlass, de skall vara kvar i
fastigheten. Övertas inte gruppavtalet skall däremot router, TV-box och fjärrkontroll
överlämnas till föreningen.

Medlemsansökan ny anslutning
Vid ny anslutning, nybyggnation eller befintlig fastighet som nu saknar anslutning.
Använd ansökan ” Medlemsansökan ny fastighet”.
Men skicka inte in denna utan att först tillsammans med föreningen utrett förutsättningarna
för att ansluta fastigheten.

Se dokumentfliken.

Comments are closed.