Frågor och svar

Här kan ni läsa några vanliga frågor som kommer in till styrelsen.

Fråga:
Jag tror åskan slagit ut min router och/eller TV-box, vart vänder jag mig.

Svar:
Se under Felanmälan/Driftinfo. Notera att för alla med gruppavtalet ingår garanti för åskfel hela avtalsperioden för router/TV-box.

Mediaomvandlaren (CPE) är det garanti på oavsett abonnemangsform.

Fråga:
Jag skall sälja mitt hus och valt gruppavtalet (Telia-paketet). Vad händer med routern och TV-boxen, skall jag lämna dom någonstans?

Svar:

Nej, de tillhör fastigheten, de skall lämnas kvar till näste ägare som förhoppningsvis övertar gruppavtalet för resten av avtalsperioden. Detta måste du som säljare klargöra för köparen, be denne också kontakta oss för att överta medlemskapet i föreningen. Vill köparen inte överta gruppavtalet kvarstår säljarens betalningsansvar för detta avtalstiden ut, till maj 2025. Router och TV-box skall i detta fall då också lämnas tillbaka till föreningen.

Fråga:

Jag har valt gruppavtalet och vill ha mer sportkanaler, hur gör jag?

Svar:

Kontakta Telia och beställ dessa. Du blir fakturerad separat för dessa direkt från Telia.

Fråga:

Jag har valt vilande fiber, varför måste jag betala nätavgift?

Svar:
Fibern till de enskilda husen ingår i anläggningen (kablar, skåp, nodhus m.m.) Blir det en grävskada kommer även denna fiber att repareras även om den inte används aktivt, alla reparationer betalas solidariskt om vi inte hittar den skyldige. Vidare måste vi ta ut en peng för avskrivning av nätet.

Fråga:
Jag har köpt en fastighet och det finns ingen fiber indragen där, vad gör jag?

Svar:
Kontakta föreningen för offert.

Comments are closed.