Tomtanslutningsinstruktioner

TEKNISKA TOMTANSLUTNINGSINSTRUKTIONER

  1. Allmänt

Läs noga igenom denna instruktion. Om ni har ytterligare frågor, hör av er till den som är områdesansvarig så skall vi hjälpa till.

Fastighetsägaren ansvarar själv för att gräva och förlägga en fiberslang på den egna tomten samt göra ett hål i husväggen för fibern.

Som fastighetsägare är du ansvarig för ev. skador på slang och fiberkabel inom den egna tomten, så det finns ett eget intresse i att slangen läggs tillräckligt djupt för att undvika skador i framtiden.

Det är enkelt!

  1. Inomhus

Fibern (patchkabel) från anslutningsboxen på fasaden som skall genom väggen till mediaomvandlaren finns i längderna 3, 5, eller 10 meter och tillhandahålls av föreningen. Upp till 25 meter finns mot merkostnad. Ett så kallat VP-rör 20 mm är lämpligt genom väggen, annars får kontakten på patchkabeln inte plats då kabeln träs igenom.

  1. Vid din tomtgräns

Märk upp plats (plats tas ut av områdesansvarig) vid tomtgräns där slangen ska ledas in på fastigheten med en käpp/pinne med en färgglad vimpel/lapp och texten ”fiber”. Då vet Fiberentreprenören var de skall gräva till. Om du beställt flera anslutningar till din fastighet: märk upp även dessa med käpp/pinne och en vimpel. Märk också upp var på huset du vill ha din anslutningsbox (gör ett kryss med en tuschpenna)

  1. På tomten

Mät noga upp avståndet mellan tomtgräns och den plats på huset där fibern skall in. Lägg till två meter. Exempel. Avstånd mellan tomtgräns och hus är 9 meter. Totallängd blir då 11 meter.

  1. Gräva

Gräv ett dike från tomtgräns till huset med ett djup på 30 centimeter. Försök se till att ha botten så plan som möjligt. Om du inte kan gräva helt rakt fram till huset utan måste svänga, tänk på att ta ut svängen ordentligt. Fiberslangen tål inte snäva böjar. Böjradien på slangen bör inte vara mindre än 30 cm.

För att inte slangen skall skadas av omkringliggande sten, rekommenderas en grävbredd på tomten på ca 15-20 cm (spadbredd). Inom detta område får inga stenar finnas som pressar mot slangen så att den kan skadas.

Om det inte går att få ner slangen på rekommenderat djup samt vid förläggning på berg skall skyddsslangen klamras fast på berget.

  1. Slang

Föreningen tillhandahåller slangar och sökband som nu finns att hämta hos respektive områdesansvarig.

Du behöver fiberslang (16/10) och sökband. Mät upp slang motsvarande grävlängden på tomten plus 2 meter. Tag lika längd av fiberslangen och märkbandet.

  1. Hus fasad

Entreprenören monterar en anslutningsbox på utsidan av huset, inte högre än 110cm från backen.

Entreprenören installerar inte uteboxen på enternitfasad.

Entreprenören monterar galvat kabelskydd och fiberbox över 20mm hålet.

När slangen kommer fram till huset så är det viktigt att den är nära hus samt att den går upp där man borrat hålet så entreprenören inte behöver lägga tid på att försöka få tag i den berörda fastighetsägaren eller gräva om den om, det finns chans för missförstånd. Viktigt att man får dit kabelskyddet hela vägen ner till marken.

Dom som har gul slang (50 mm) är det viktigt att dom kapar den gula slangen nere vid backen så inte det blir tjafs sen att entreprenören har kapat den och det har kommit i skit. Om entreprenör inte får tag i fastighetsägaren så sätter man dit skyddet och dosan så gott man kan och så får fastighetsägaren själv fixa till det sen. Dom ställen det blir så dokumenteras så entreprenören går fri.

Håltagning och vp rör fixar husägaren, skall vara färdigt när entreprenören kommer för att montera dosan på utsidan vägg.

 

 

 

Fiberboxen på utsidan har följande maximala mått: 21x14x4 cm (HxBxD) Se bilderna för exakta detaljer.
  1. Tomtpaket

Fiberentreprenören erbjuder ett komplett tomtpaket där 1, 2 och 3 samt håltagning/vp rör är inkluderat. Om du önskar detta paket skall du informera din områdesansvarig i god tid.

Paketet som består av grävning, slangdragning och grovåterställning (grovåterställning innebär att man inte sår gräs, lägger tillbaka trädgårdsplattor osv, endast återfyllning) kostar 3.375 kr inkl. moms. Har du rätt till ROT-avdrag kan du utnyttja det.
Summan blir då
2.363 kr inkl. moms. Detta paket gäller för upp till 50 m, dock närmsta/lättaste vägen för entreprenören förhållandevis till stamnätet.
För ytterligare meter utöver närmsta/lättaste vägen (oavsett om sträckan blir kortare än 50 meter) blir kostnaden 187,50 kr/m inkl moms där du har rätt till ROT-avdrag på hela detta belopp.
Om rätt schaktdjup inte kan uppnås måste en skyddsslang förläggas till en extra kostnad av 15:-/m.

  1. Om du ej har grävt ner slangen till tomtgräns när grävmaskinen kommer och det är dags att installera fibern debiteras du en faktisk avgift som täcker merkostnader för entreprenören.

 

  1. Övrigt
Kan man dra fibern i en existerande slang (50-rör)?

Fiberslang 16mm ytterdiameter måste användas inuti den existerande slangen. Observera att böjradien på fiberslangen måste vara större än 30 cm, annars kan det bli problem vid installering av fibern.

Kan man dra tillsammans med elrör eller i existerande slang in i ett elskåp eller annat skåp och därifrån gå vidare?

Nej, det är inte rekommenderat att dra i befintlig slang som slutar i ett skåp för annan utrustning.

Kan man använda Telia/annan operatörs slang

Nej.

Vilka radiekrav gäller för fibern/patchkabeln mellan fasadboxen och mediekonverteraren?

Minsta radien är som ett snusdoselock, men att radie av en CD/DVD-skiva är att rekommendera.

Comments are closed.