Renovering av fastighet

Det har börjat komma frågor om fiber utrustningen är i vägen för viss husrenovering:

• CPEn är den box som är inomhus (står Raycore på den) och kanske behöver flyttas till en ny plats, eller tas loss från väggen medan målning/tapetsering utförs.

• Uteboxen på fasaden kanske måste tas loss från fasaden vid målning/fasad byte osv.

OBS! Det är tillåtet att måla över uteboxen med fasadfärg.

Eftersom både CPEn och uteboxen inte får öppnas/flyttas av medlemmar, pga funktions/kvalitets garanti, så ska det finnas möjlighet att beställa hjälp.
Därför har styrelsen varit i kontakt med vår entreprenör (EKT) och kommit överens om att ni själva kan kontakta EKT och köpa flytt/borttagnings tjänster av dem.
Ni då kan komma överens om behovets omfattning och, där det är möjligt, även en uppskattad tid/kostnad.

Föreningen/Styrelsen är inte inblandad i arbete/kostnad och ni faktureras direkt av EKT för arbete.

Mailen där förfrågan om hjälp angående detta skickas till kim@elkraftteamet.se

Comments are closed.