Insatskapitalet för medlemskap skall sänkas från 16 000kr. till 13 000kr

På årets föreningsstämma 2023 bestämdes att insatskapitalet för medlemskap skall sänkas från 16 000kr. till 13 000kr.
Detta får då till följd att för medlemmar som betalt in 16 000kr. kommer en utbetalning på 3000kr. att göras.
Detta berör alltså i praktiken alla medlemmar.
Preliminärt kommer detta att ske under juni månad genom en utbetalning till era bankkonton.
Vi kommer med mer information när vi vet alla detaljer och mer exakt datum.

Styrelsen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.