Gräver ni?

Har du koll på vad som finns under marken?
För att undvika att gräva på ledningar kan du använda den kostnadsfria tjänsten ledningskollen.se. Där kan du enkelt få reda på var ledningar för el, tele, fiber och vatten eller annan infrastruktur finns nedgrävd. Beställ ledningsanvisning minst tolv arbetsdagar före planerad grävstart
Tänk på att ledningarnas verkliga placering kan avvika mot utsättningen.
Därför ska grävning för hand, med exempelvis spade eller skyffel, göras inom 1 meter på vardera hållet från anvisningen.

Ledningskollen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.