Ägarbyte

Ägarbyte
Vid ägarbyte är det viktigt att föreningen kontaktas. Detta är extra viktigt för säljaren.
Anledningen är att annars kvarstår säljaren betalningsansvar gentemot föreningen. Säljaren har också ansvar för router och TV-box som är Telias egendom om föreningens gruppavtal finns knutet till fastigheten. Dessa skall lämnas kvar, annars blir säljaren debiterad för inköp av ersättningsutrustning.
För köparen gäller att en medlemsansökan skall fyllas i och skickas till info@skepplandafiber.se
Använd dokumentet ” Medlemsansökan vid ägarbyte med eller utan gruppavtal”. Avser inte
den nya ägaren överta gruppavtalet, vänligen kontakta föreningen, gäller både säljare och
köpare.
I det fall föreningens gruppavtal är knutet till fastigheten är det också viktigt att både säljare och köpare kontaktar Telia 020 20 20 70 för att de skall kunna uppdatera sitt register över innehavaren av detta.
Medlemsansökan ny anslutning
Vid ny anslutning, nybyggnation eller befintlig fastighet som nu saknar anslutning.
Använd ansökan ” Medlemsansökan ny fastighet”.
Men skicka inte in denna utan att först tillsammans med föreningen utrett förutsättningarna
för att ansluta fastigheten.

Se dokumentfliken.

Comments are closed.