Återbetalningen av 3000 kronor av de ursprungliga 16 000 kronor

Det är äntligen dags att återföra delar av medlemsinsatsen enligt stämmobeslutet 2023, återbetalningen är 3000 kronor av de ursprungliga 16 000 kronor som betalts in.
Utbetalningen till era konton sker 24/8, men de kanske inte syns förrän dagen efter. Meddelandet är “insats åter” så ni ser vart pengarna kommer ifrån.
Det finns ett litet antal som inte anmält konto, dessa har blivit meddelade separat och de får en utbetalningsavi att lösa in i butik t.ex.
Anmält konto betyder i detta sammanhang att ni har ett konto anmält i er bank för t.ex. utbetalning av elstöd.
Denna utbetalning från fiberföreningen sker på samma sätt.
Mvh
Styrelsen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.