Om du skadar våra rör/fiber, då betalar du för reparationerna!

Nu är det sommar och med det fina vädret är det många som fixar och donar på tomten. Ska du bygga ny uteplats eller genomföra annat arbete på tomten? Använd ledningskollen om ni inte vet var föreningens fiber ligger.
Ni som har mark/väg ska alltid använda Ledningskollen. Ni är ansvariga!
Viktigt att använda Ledningskollen vid alla grävarbeten!
Staket och spett arbete samt kraftiga spadtag i trädgården kan också skada kabeln.
https://www.ledningskollen.se
När fler jobbar hemma och förlitar sig på fungerande internetuppkopplingar är det viktigare än någonsin tidigare att använda Ledningskollen för undvika avgrävningar av ledningar som skapar avbrott, understryker Post- och telestyrelsen (PTS).
https://pts.se/…/viktigt-att-anvanda-ledningskollen…/
Upprepade kabelanvisningar som behöver göras om eller kompletteras kan debiteras.
Felanmälan – om olyckan är framme:
Skulle olyckan ändå vara framme och fiberkabeln (eller rör) skadas vill vi påminna dig att alltid omedelbart kontakta din valda tjänsteleverantör för alla typer av felanmälningar, även en skadad/avgrävd kabel.
Därefter kontakta ni även någon på Skepplandafiber styrelsen också.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.