Information från styrelsen

Föreningen kommer att under perioden januari-april 2021 genomföra ett nytt efteranslutningsprojekt. Vi slutförde vårt förra i mars 2020 omfattade 34 fastigheter, detta nya omfattar 29 fastigheter fördelade över hela vårt verksamhetsområde.
Det kommer därför att röra sig personal, bilar och grävmaskiner från vår entreprenör Elkraftteamet i vårt område under denna tid, även personal från Vattenfall och Ale El kommer att vara ute och markera ut elkablar med färg och käppar.
Vid frågor om detta kontakta föreningen på info@skepplandafiber.se

Styrelsen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.