Föreningsstämma information från styrelsen

Skepplanda fiberförening håller ordinarie föreningsstämma 10/5. Kallelse kommer att ske i Alekuriren. Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1/4.
Dessa mejlas till info@skepplandafiber.se
Styrelsen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.