Meddelande från styrelsen

I höstas gick föreningen ut med ett meddelande till medlemmarna där det fanns en möjlighet att förlänga det av förening upphandlade gruppavtalet med Telia som nu levereras som då löper på till 2025-05-04. Styrelsen har därefter efter visst arbete fått in valblanketten från alla medlemmar med gruppavtal.

Vi har nu skrivit avtal med Telia om förlängning och fortsatt leverans av gruppavtalet till samma pris som tidigare, detta kan alltså inte höjas under tiden fram till 2025-05-04.
Garantin på mediaomvandlare, router och TV-box förlängs också och gäller under hela förlängningsperioden. Vid ägarbyte kan avtalet som tidigare överlåtas till ny ägare.

Styrelsen kan konstatera att c:a 90% av medlemmarna har gruppavtalet och att 99% av dessa valde att förlänga. Detta visar att avtalet upplevs som väldigt prisvärt vilket vi i styrelsen ser som ett gott betyg.

Styrelsen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.