Föreningsstämma

Skepplanda fiberförening håller ordinarie föreningsstämma måndag 4 april kl. 19 i Skepplanda bygdegård. Observera att vi måste förhålla oss till de rekommendationer från folkhälsomyndigheten som gäller vid tidpunkten för stämman. Det innebär att det kan bli förändringar med kort varsel.
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28/2. Dessa skickas till info@skepplandafiber.se

Styrelsen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.