Planerat avbrott 17/5

23-24:e Mars hade vi en kabel skada.
Nu, nästan 7 veckor senare måste vi mäta in de reparerade skadorna (just nu kör vi lite ”temporärt”.
20121-05-17 kommer en tekniker att mäta in varje reparerad fiber (annars har vi ingen garanti).
Konsekvensen av fiber mätningen betyder att det kommer att vara flera korta avbrott under hela dagen 09:00-16:00 i det norra delen av nätet.
Svårt att sa exakt vem som berörs, men om du påverkades då, lär du påverkas den 17:e Maj.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.